Get Adobe Flash player

Távérzékelési technológiák és térinformatika online, a szolgáltatók és felhasználók online folyóirata

Megjelenik évente két alkalommal

 

ISSN 2062-8617

 

Főszerkesztő:

Bakó Gábor

Szerkesztők:

Bartha Csaba

Gruber Anita

Kardeván Péter

Lelleiné Kovács Eszter

Licskó Béla

Nagy János

Szerdahelyi Tibor

Zentai László

 

Szerkesztőség:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Postacím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42..

Telefon:
06 70 615 7223

e-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Hirdetésszervezés:

Gruber Anita
+36-30-342-45-69

További munkatársak:

Mészáros János

Molnár Zsolt

Design:
Göttinger Erika
T-Futaki Csenge

 

Az adat keletkezésétől a felhasználásig

Dr. Kardeván Péter

geofizikus, távérzékelési szakember

 

 

 Szakterületei:

geofizikai mérések feldolgozássa, és földtani értelmezése, sekélyföldtani geofizikai terepi módszerek, távérzékelés, optikai radiometria, hiperspektrális módszerek, képfeldolgozás, terepi spektrométeres mérések tervezése, nemzetközi szakmai együttműködés szervezése, tudományos marketing, felsőfokú oktatás-szakemberképzés 

 

Végzettség:

PhD doktori fokozat, bányászati szaktudományok, Miskolci Egyetem

dr. techn, műszaki doktori cím, bányászati szaktudományok, Miskolci 

Egyetem, MSc (Egyetemi Diploma) - geofizika (ELTE TTK)

 

Munkakör:2006 óta nyugíjas tudományos főmunkatárs, az MTA köztestületi tagja, az    

                         RS&GIS szakfolyóirat szerkesztőségi tagja

 

 Tanulmányok:

 

Egyetem:Eötvös Loránd Tudományegyetem

Geofizikusi Szak, 1961 - 1966

Végzettség: Egyetemi Diploma

Diploma Dolgozat: Szeizmográfok elektrodinamikus hitelesítési eljárása

 

Ludwig Maximilien Universität, München Fürstenfeldbrucki Szeizmológiai Obszervatórium

Diplomamunka készítése

 

Posztgraduális:Miskolci Egyetem, Bányászati Kar

Dr. techn. cím Bányászati szaktudományok (1987) oklevél száma: 49/1997 

Műszaki egyetemi doktori disszertáció: Elektromágneses szondázás információ tartalmának vizsgálata.

PhD Doktori fokozat, tézis megvédése (1997), oklevél száma: 810sz./1987

 

Munkahelyi beosztások:

 

1999-2005 Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), Környezetföldtani Osztály

Környezetföldtani Osztály  Tudományos főmunkatárs, távérzékelés módszerfejlesztés, projektvezető

 

1992-1999 Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), Igazgatási Osztály, marketing vezető

 

1976-1992 Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Geoelektromos és Gravitációs Főosztály,

    - Regionális marketing menedzser (1992-93)

     - Nemzetközi kapcsolatok vezetője (1990-1991)  

     - Geoelektromos Feldolgozó és Modellező Osztály, oszt. vezető helyettes (1988-90),  

     - Elektromágneses Elméleti Módszerfejlesztő Csoport vezetője (1980-85)

     - Tudományos főmunkatársi besorolás (1984)

     - Tudományos munkatárs (1976-84)

 

1967-76Budapesti Szeizmológiai Obszervatórium, Magyar Tudományos Akadémia, Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete, Szeizmológiai Osztály (korábban ELTE TTK Geofizikai Tanszék) 

                              - tudományos munkatárs, (1968-76)   

                    - tudományos segédmunkatárs (1966-68)

1966-1967  ELTE Geofizikai Tanszék

MTA ösztöndíjas

 

Ösztöndíjak

Magyar Amerikai Közös Alap projekt No. 658/96. 1996-98, 

DAAD Austauschdienst, München, Ludwig Maximilian Universität  1966-67, 

 

Oktatási tevékenység:

                      

2005-2013   Megbízott egyetemi oktató, SZIE, Geofizika alapjai.     

            Környzetmérnöki szak, BSc 2. Évfolyam alapképzés

                     Külső ipari konzulens:

                        - PhD Tézis, Jung András (2003-2005): Spektrális információk alkalmazása a városklíma-kutatásban 

- PhD tézis, Hargitai Henrik István 2000-2005, A hiperspektrális képfeldolgozás módszerei és az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés adatainak elemzése   

                        - MSc tézis, Csorba Ádám, 

          2010. április-július. Távérzékelési tanfolyam (12 hét, 4-órás oktatási 

             panelek) a Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben megalakult 

            Hiperspektrális Csoport számára.

                     2008. Távérzékelési tanfolyam: A spektrális távérzékelési technológia alapjai, mezőgazdasági és környezetgazdálkodási alkalmazásai. Talaj- és vízgazdálkodási Tanszék. Kertészeti  Egyetem 

                     2007. Az optikai távérzékelés fizikai és képfeldolgozási alapjai. Távérzékelési tanfolyam, Debreceni Egyetem.                 

1973-76 között az ELTE Geofizikai Tanszéken, Szeizmológiai gyakorlatok

 

Távérzékelési projektek:

 

-  A parlagfű spektrumok terepi gyűjtése. 2003, 2004, 2005.  MÁFI projekt, és FÖMI megbízások.

- HYSENS 2002 DLR project: Első magyarországi hiperspektrális adatgyűjtés. MÁFI-projekt. 

- Tisza River Project, 2001: “Real-life scale integrated catchments models f or supporting water- and environmental management decisions (Proposal No: EVKI1-2001-00088) 2001, Work Package 2 Coordinator. (EU FP5 project)

- Bilateral International Project MÁFI-ITC, 2000: Field measurement with spectro-radiometer GER 3700 for studying pollution effects of the Tisza-river flood in March, 2000  (Terepi spektrométeres mérések a Tiszai nehézfém szennyeződések vizsgálatára, ITC-MAFI nemzetközi projekt, 

- MÁFI-projekt, 2000: A DTM-ek elemzési lehetőségei a RiverTools szoftver alapján, és alkalmazásai a földtani térképezésben. Módszertani vizsgálatok, projektvezető,

- MÁFI projekt, 1999: A távérzékelési módszerek beépülési feltételei a földtani kutatásba, 1999, Módszertani vizsgálatok, projektvezető,

-  UNDP/OMFB project, 1998-99, Capability improvement in MAFI for the introduction of leading-edge technology for the interpretation of airborne hyperspectral Earth Observation data in the field of geo sciences. 

-  OMFB project, 1998: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: Magyarország légi felmérése (OMFB kiadvány), Légi hiperspektrális felmérések fejezet elkészítése.

-  Kardeván Péter: OMFB beruházási pályázat, 1997-98 Számítógépes rendszer üzembe helyezése a "Térinformatikai Távérzékelési Adatgyűjtő és Feldolgozó Technológiai Sor" projekt keretében.

 

Földtani Expediciók:

 

1992       Elektromágneses teszt mérések speciális érc  modelleken Államközi 

    együttműködés  keretében MFB-project,Fuente Obejuna,Puebla de la 

    Reina,Spanyolország                       

1991       Geofizikai mérések széntelep szerkezeti viszonyainak  meghatározására, működő     

                   szénbánya bővítése céljából, Soma,Törökország

1991       Aranykutatás radioaktív és mágneses mérésekkel,Damdamca,Törökország                           

1991        Érckutatás Artvin környékén,Törökország

1990-91   Műszerexporthoz (Maxi-Probe) kapcsolódó  know-how átadás  (IPGG számára) 

                    Bukarest, Románia

1990        Tervezett szemét tároló területének szerkeZet kutatása Elf-Hellendorf Saarland) 

                    Németország

1988        Érckutatás Giresun környékén,Törökország

1986-87   Műszerátadás,know-how átadás Kailuan Kőszén bányák, Fangedzsuan,Kína

1985         Érckutató mérések,Suhanko, Teerimäki, Otanmäki,Finnország

1983         Teszt mérések Hannukainen érctesten, Finnország

1976-87    Módszertani témavezetőként résztvett a hazai földtani témákban, a bauxit- 

                  szén- és vízkutatásban. 

 

Informatikai projektek

 

2000 Miniszterelnöki Hivatal, Elemző tanulmány a KIKERES közigazgatási információkereső szolgáltatás mintaprojektjéhez. Végrehajtási fázis. 

1999 Miniszterelnöki Hivatal , KIKERES kormányzati információkereső rendszer. Döntés megalapozó Tanulmány. 

1999 Miniszterelnöki Hivatal, METATÉR Országos Térinformatikai Metaadat Szolgáltató Rendszer.

 

Szervezeti tagság:

 

-Magyar Tudományos Akadémia Köztestület 

-Magyar Geofizikai Egyesület

-Deutsche Geophysikalische Gesellschaft

 

Nyelvismeret:Középfokú angol nyelvtudás (ÁllamiNyelvvizsga, 1967). 

középfokú Német nyelvtudás (Állami középfokú nyelvvizsga, 1976).

 

 

Legfontosabb publikációk a távérzékelés szakterületén

 

Folyóiratcikkek:

 

Kardeván, P., (2007), Reflectance Spectroradiometry – A New Tool For Environmental Mapping, Carpth. J. of Earth and Environmental Sciences, Vol. 2, No. 2, p. 29 – 38 www.ubm.ro/sites/CJEES/upload/2007_2/Kardevan.pdf

Kardeván P.–Reisinger P.–Tamás J.–Jung A. 2005: A parlagfű detektálás távérzékelési módszereinek

vizsgálata. I. rész – A távérzékelési képek osztályozási hatékonyságának növelése a parlagfű (Ambrosia

artemisiifolia L) reprezentatív spektrumainak terepi DGPS mérésekkel történő kiválasztásával. Magyar

Gyomkutatás és technológia. Hungarian Weed Research and Technology, Vol.VI. No 2. pp. 54-67.

 

Kardeván P.–Reisinger P.–Tamás J.–Jung A. 2004: A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) reflektancia spektrumainak meghatározása terepi mérésekkel. Magyar Gyomkutatás és Technológia, ISSN 1586–894X 2004. (V. évf.) 1. sz. 15–31. old.

 

Kardeván P.–Róth L.–Vekerdy Z. 2000: Terepi spektroradiométeres mérések a 2000. márciusi, bányászati tevékenység okozta tiszai nehézfém szennyeződések hatásának vizsgálatára. Földtani kutatás, 2000. IV. negyedév pp. 3–7.

 

Társszerzőkkel:

 

Deákvári József - Kovács László - Szalay D. Kornél - Tolner Imre Tibor - Csorba Ádám - Milics Gábor - Virág István - Balla István - Kardeván Péter - Fenyvesi László: Parlagfű-detektálás hiperspektrális távérzékelési eszközökkel.

Mezőgazdasági technika, 52. évf. 3. sz. / 2011   

 

Jung, A.–Tőkei, L.–Kardeván, P. (2007): Application of airborne hyperspectral and thermal images to analyse urban microclimate. Applied Ecology and Environmental Research. Applied Ecology and Environmental Research 5 (1): 165-175 . http://www.ecology.kee.hu/

 

Jung, A., Kardevan, P., Tőkei, L. (2006): Hyperspectral Technology in Vegetation Analysis. Progress in Agricultural Engineering Sciences Vol 2 (No.1), December, 93-115. http://www.akademiai.com/content/276511331ql76777/

 

HARGITAI H.- VEKERDY ZOLTÁN - ULANBEK  TURDUKULOV - KARDEVÁN PÉTER, 

 Képalkotó spektrométeres távérzékelési kísérlet Magyarországon. Térinformatika, 2004/6. pp12-15.

online: http://terinformatika.geocentrum.hu/2004-6/cikk9.html 

 

Kőmíves T.- Béres I.- Reisinger P.- Lehoczky É.- Berke J.- Tamás J.- Páldy A.-Csornai G.- Nádor G.- Kardeván P. - Mikulás J.- Gólya G.- Molnár J., 2006: A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elleni integrált védekezés új stratégiai programja. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 7 (1): 5-49.

 

HARGITAI H.-KARDEVÁN P.- HORVÁTH F. 2006 Az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés és adatainak elemzése erdőtípusok elkülönítésére. Geodézia és Kartográfia 58.évf. (2006), 

No. 9, pp. 2-31. http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2006/09/4.pdf

 

Jung, A.– Kardeván, P.– Tőkei, L. (2005): Detection of urban effect on vegetation in a less build-up Hungarian city by hyperspectral remote sensing, Physics and Chemistry of the Earth, 30, 255–259.  

 

Hargitai H.–Vekerdy Z.–Turdukulov U.–Kardeván P. ,(2004): Képalkotó spektrométeres távérzékelési kísérlet

Magyarországon. Terinformatika, 2004/6.pp.12–15.

online: http://terinformatika.geocentrum.hu/2004-6/cikk9.html

 

Konferencia előadások:

 

Kardeván P.–Reisinger P.–Tamás J.–Nádor G.–Csornai G.–Jung A. 2005: Parlagfu spektrumok terepi

Mérésének tapasztalatai. Fény-TérKép Konferencia és Muhelytanácskozás 2005 november 10–11.–Dobogókő.

 

Kardeván, P. 2004: Use of remote sensing techniques for mining waste inventory and environmental assessment in Hungary. Paper read in the Workshop on Ways and Novel Techniques to establish harmonised inventories of Waste Materials from mineral extraction across Europe 2004. okt. 21–22.– Pozsony (PECOMINE)

 

Kardeván P.–Fügedi U.–Stefan S.–Tamás J.–Gruiz K.–Thomas K.–Jordán Gy.–Róth L.–Hargitai H.–Zelenka T. 2003: Légi hiperspektális távérzékelési módszerek alkalmazása korábbi bányászati tevékenységek környezeti 

Felmérésében In: Proc. Lippay – Ormos – Vas Tudományos Ülés, Szent István Egyetem, Budapest, Budai Karok, November 6–7. 

 

Kardeván, P., Z. Vekerdy, L. Róth, S. Sommer, T. Kemper, G. Jordán, J. Tamás, I. Pechmann, E. Kovács, H. Hargitai and F. László, 2003. Outline of scientific aims and data processing status of the first Hungarian hyperspectral data acquisition flight campaign, HySens 2002 Hungary. 3rd EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy in Oberpfaffenhofen, 2003. május 13–16.  In: Proceedings of the 3rd EARSeL Workshop on Imaging Spectrometry, pp. 324-333 Herssching, Germany.

http://las.physik.uni-oldenburg.de/conferences/imaging-spectroscopy-2003/papers/geology_and_mining/kardevan.pdf

 

Kardeván P. 1998: Nagy-felbontóképességű légi-geofizikai módszerek és alkalmazási lehetőségeik. Országos

Térinformatikai Konferencia. http://www.otk.hu/cd9198/1998/kardevanpeter.htm

 

Kardeván, P., Brezsnyánszky, K., Róth, L.,1998, Integration of  GIS and remote sensing in the field of  geology  as an interdisciplinary approach - the role of geospatial clearinghouse services. ECO BP '98 ISPRS Commission  VII Conference, Working Group 7. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing XXXII (7): 595-600. RICS Books.

 

Társzerzőkkel:

 

Tolner Imre Tibor - Deákvári József - Kovács László - Szalay D. Kornél - Papp Zoltán - Dr. Kardeván Péter - Dr. Fenyvesi László, (2010): Hiperspektrális információk alkalmazási lehetőségei a mezőgazdasági technológiában- 

Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás "Az elmélet és gyakorlat találkozása", Debreceni Egyetem, 2010. június 10-11.

http://geogis.detek.unideb.hu/Konferencia2010/Szekcio.php

 

K. D. Szalay, I. T. Tolner, J. Deákvári, L. Kovács, P. Kardeván, L. Fenyvesi (2010): The potential of using and expanding the hyperspectral applications in Hungary. 7th International Conference of PHD Students University of Miskolc, Hungary 59-62 pp. ISBN: 978-963-661-935-0 ISBN: 978-963-661-936-7

 

Jung A., Kardevan P., Glässer C., 2007, Hyperspectral technology in urban vegetation analysis. Proceedings 5th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy. Bruges,  Belgium, April 23-25 2007, CD Issue:1-10,  

János Tamás, Péter Kardeván, Elemér Kovács, Elza Kovács and Péter Takács, (2005) Evaluation of environmental risks of non point source heavy metal contamination using sensor DAIS. Proceedings of 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy.  http://www.earsel.org/workshops/IS_Warsaw_2005/papers/Minning_Environment/44_Tamas_415_423.pdf

 

János Tamás, Péter Kardeván, Elemér Kovács, Elza Kovács and Péter Takács, 2005, Evaluation of environmental risks of non point source heavy metal contamination using sensor DAIS. Proceedings of 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy,  473-485. Zagajewski, B.,Sobczak, M. (eds.) Imaging Spectroscopy, New quality in environmental studies. Publ. European Assosiatition of Remote Sensing Laboratories, Warsaw University. http://www.earsel.org/workshops/IS_Warsaw_2005/papers/Minning_Environment/44_Tamas_415_423.pdf

Jung, A., Tőkei, L., Kardeván, P., Nagy, Zs. 2005: Applying hyperspectral imaging in urban climate investigation. Erdei Ferenc III. Tudományos konferencia. II. kötet. 23-24. August 2005. Proceeding II: 832-836, 

 

Jung A, Tőkei L., Kardeván P., Nagy Zs., 2005, Investigating of Plant Reflectance Spectrum

between 623 nm and 780 nm with Hyperspectral Airborne Imaging Technology. In: Erdei

Ferenc III. Scientific Conference (Kecskemét, Hungary 23–24.08), Proceedings, II: 880–884,

 

Pechmann I.–Tamás J.–Kardeván P.–Vekerdy Z.–Róth L.–Burai P. 2004: Hiperspektrális technológia  alkalmazhatósága a mezőgazdasági talajvédelemben. Előadás. Megjelent: in: Proc. EU. Konform Mezőgazdasági és Élelmiszerbiztonság pp. 98-103 

 

Jung A.–Kardeván P.–Tamás J. 2003: Hiperspektrális felvételek alkalmazása természeti erőforrások értékelésére

In: Proc.Lippay – Ormos – Vas Tudományos Ülés, Szent István Egyetem, Budapest, Budai Karok, November 6–7.

Jung A., Kardeván P., Róth L., Tőkei L., 2003, Hiperspektrális felvételek alkalmazása környezeti állapotjelzők felmérésére, Erdei Ferenc II. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2003. 08. 28-29: 396-400.

 

Pechmann I., Tóth T., Tamás J., Kardeván P., Róth L., Burai P., Katona Zs., 2003, Differentiation of vegetation patches with distinct soil salinity with hyperspectral technology. Gaál Zoltán, Máté Ferenc and Tóth Gergely (eds.), Földminősítés és földhasználati információ. Keszthely 2003. december 11-12. Országos konferencia kiadványa, 309-320, Veszprémi Egyetem ISBN 963 9495 25 5.

 

Jung A.,. Kardeván P., Róth L., Tőkei L., 2003, Using Hyperspectral Methods in Differentiation of Artificial and Natural Surfaces to urban climate applications, 4th International Conference of PhD Students, Miskolc, 2003. 08. 11-17: 79-84.

 

Vekerdy, Z., Kardeván, P., Róth, L., Jordán, Gy., László, F. 2002. Hiperspektrális kísérleti mérések Magyarországon. GEO 2002 Magyar Földtudományi Szakemberek VI. Világtalálkozója. Sopron, 2002. augusztus 21–25. Magyarhoni Földtan i Társulat kiadványa, szerk. Kovács Pálffy Péter, Zimmermann Katalin  MÁFI könyvtár.

 

Oktatási anyagok: 

 

Kardeván Péter, 2009, A geofizika Alapjai és környezetgeofizikai alkalmazások Egyetemi jegyzet, SZIE, környezetmérnöki szak. 

 

Projekt jelentések

 

Kardeván, P., Róth L., Bartha A. and Merényi E. et al, 1999.  Final Report of capability improvement in MÁFI for the introduction of leading-edge technology for the interpretation of airborne hyperspectral Earth Observation data in the field of geosciences. Final Report of International UNDP project, UNDP-HUNI95/002-0 124, August, 1999.

 

Kardeván P.,et al., 1998: Magyarország légi felmérése. OMFB tanulmány.

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest, 123 p. Szerkesztő: Tóth Álmos, OMFB témafelelős: Bognár Vilmos.