Get Adobe Flash player

Távérzékelési technológiák és térinformatika online, a szolgáltatók és felhasználók online folyóirata

Megjelenik évente két alkalommal

 

ISSN 2062-8617

 

Főszerkesztő:

Bakó Gábor

Szerkesztők:

Bartha Csaba

Gruber Anita

Kardeván Péter

Lelleiné Kovács Eszter

Licskó Béla

Nagy János

Szerdahelyi Tibor

Zentai László

 

Szerkesztőség:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Postacím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42..

Telefon:
06 70 615 7223

e-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Hirdetésszervezés:

Gruber Anita
+36-30-342-45-69

További munkatársak:

Mészáros János

Molnár Zsolt

Design:
Göttinger Erika
T-Futaki Csenge

 

Az adat keletkezésétől a felhasználásig

Licskó Béla

Építőmérnök, vízrendezési szakmérnök, távérzékelési szakértő

 

1954. május 6-án született, Budapesten.

Alapdiplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai karán szerezte 1978-ban. Általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök (építőmérnök). 1990-ben a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében Vízrendezési szakmérnöki oklevelet kapott, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetében szerzett térinformatikai képesítést, később környezetmenedzsment képzést végzett. A Magyar Mérnöki Kamarában Vízgazdálkodási és Geodéziai (távérzés, térinformatika) szakértő 2001 óta.

 

Szakterületei:

•Síkvidéki vízrendezési eljárások kísérleti módszerekkel történő kutatása. 

•Vízrendezési szakvélemények készítése számos mezőgazdasági üzem és tervező intézet számára.

•Belterületi vízrendezési módszerek kutatás-fejlesztése. 

•Meliorációs modelltelepek és kísérleti vízgyűjtők hidrológiai tevékenységének szervezése, irányítása.

•Távérzékelési fejlesztések

 

1978-tól a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet munkatársa, a cég 2012. évi megszűnésekor távérzékelési osztályvezető, és tudományos főmunkatárs.

1979-től foglalkozik a távérzékelés vízrendezési célú kutatás-fejlesztésével. Később e-szakterülete bővült a mezőgazdasági vízgazdálkodási, környezetvédelmi és hulladék-elhelyezési témakörökkel, légi- és űrfelvételek analóg és digitális kiértékelését, feldolgozását végezte.

 Részt vett a szocialista országok „Interkozmosz” programjában. Ezen belül az „erőforrás-kutatás” alprogramban. Az első magyar űrhajós 1980. évi repülésekor végzett kísérletek földi referencia adatainak előállításában, majd a felvételek kiértékelésében. A program működési ideje alatt eredményeit számos megoldás során hasznosították. Elsősorban a digitális képfeldolgozás, a képelemzési eljárások fejlesztése, új technológiák kidolgozása, és a távérzékelési eljárások széleskörű alkalmazása terén végzett munkássága érdemel említést. Részt vett térinformatikai rendszerek víz- és környezetgazdálkodási alkalmazásának kialakításában, valamint kezdeményezője volt a légi videótávérzékelés magyarországi bevezetésének.

 1991-óta az ELTE Természettudományi Kar Természetföldrajzi tanszék óraadó tanára Hidrológus szakon (Területi vízrendezés tantárgy) 

 

Az ARGOS Stúdió

 1993-tól az „ARGOS” Távérzékelési és Filmstúdió főtanácsosaként, távérzékelési menedzser munkakörben folytatta szakmai tevékenységét.1995-ben az Argos Stúdió a VITUKI szervezetébe tagozódik. Mindkét szervezetnél távérzékelési eljárásokat fejlesztett tovább és alkalmazott víz- és környezet-gazdálkodási feladatok megoldásához. A Stúdió légifelvételezési tevékenységének fő szervezőjévé vált. Több, mint kétszáz légifelvételezési tervet készített és több mint 50 terület légifelvételezését végezte el fedélzeti műszeroperátorként, légi fényképészként. 15 éven keresztül felügyelte el a légifilmek laborálási munkáit. Eközben tematikus térképeket és tanulmányokat készített a légifelvételek kiértékelésével vízfelületek, területhasználat, környezet-gazdálkodás és -szennyezés településgazdálkodás témakörökben. Néhány év után átveszi az ARGOS Stúdió távérzékelési-térinformatikai tevékenységének menedzselését Ditzendy Arisztidtől. Újabb távérzékelési eljárások fejlesztésében és alkalmazásában munkálkodik. Végzi a távérzékelt felvételek feldolgozását: légi és űrfelvételek fotóinterpretációját, képfeldolgozásét. Térinformatikai rendszerek alkalmazásával digitális tematikus térképművek készítését irányítja. 

 

2012. novembertől a VITUKI Hungary Kft.ben folytatja korábbi tevékenységeit, mint tudományos főmunkatárs, szakértő.

 

Távérzékelési munkái mellett szakértőként ökológiai szemléletű vízgazdálkodási tanulmányokat készít vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodás, folyó és tószabályozás, sík és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem szakterületeken.

 

 

Legfontosabb munkái:

 

Ipari térségek távérzékeléses vizsgálati lehetőségei c. tanulmány (talaj és melioráció témakörök) kidolgozása. (1984.)

 A síkvidéki vízrendezés módszereinek és adatbázisának továbbfejlesztése (1981-1985.)

 Belterületi vízrendezés eszközeinek és módszereinek fejlesztése (1986 – 1987.)

 Távérzékeléssel támogatott környezetvédelmi monitoring kialakítása. (1991.)

 Mérési terv a BME Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszékén folyó aktív mikrohullámú távérzékelési kísérletekhez. (1991)

 Galgafarm ökofalu vízgazdálkodási szakvéleménye. (1991.)

 Gyűrűfű ökofalu vízgazdálkodási szakvéleménye. (1991.)

 Az Árvízvédelmi Térinformatikai Adatbázis (ÁRTÉR) kialakítása. (1992.)

 Ökológiai szemléletű vízrendezési beavatkozások alapelvei a Szigetköz ásványrárói területén. (1992.)

 A Göböljárási tervezett golfpálya öntözővíz beszerzési lehetőségeinek feltárása. (1992.)

 Alternatív vízrendezési javaslat Ásványráró területére. (1993.)

 Atomerőművi telephely kiválasztásához területhasználati térképek készítése Landsat TM űrfelvételek kiértékelésével. (1994)

 A környezetbarát építés adatbázisa: Vízellátás felszín alatti vízből munkarész. (1998.)

„Autonóm Kisrégió Program - Országos Ajánlás” (Települési vízgazdálkodás, vízellátás fejezet). Tanulmány (1998.)

A Szigetköz monitoring kutatás fejlesztési tevékenység keretében M = 1 : 10 000 részletességű digitális területhasználati térképállományok elkészítése légifelvételek alapján 14 időpontra és digitális változástérképek előállítása. (1996-2008.)

A Paksi Atomerőmű hűtővizének Dunában történő elkeveredés-vizsgálata légi termovíziós mérésekkel. Digitális és nyomtatott hőtérképek előállítása. (2004-2006.)

Az ÁBKSZ Kht információszolgáltatás tevékenységére alapozottan digitális belvíztérképek készítése az 1999-2000 belvízelöntésekről készült légifelvétele alapján (DTA-50 térképi alapon). (2006.)

Az Atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása: A Bátaapáti-Üveghuta telephely környezetének 2006. évi területhasználati-területszerkezeti jellemzése légifelvételezés és értelmezés alapján. (2006.)

Víz és környezetgazdálkodási célú területfedéses légifelvételek készítési lehetőségrei digitális fényképezőgépekkel és a légifelvételek értelmezésével készülő felszínborítás-térképek számítógépen történő előállítása. (2005-2010)

A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentése (VBJ) „A telephely leírása” című fejezetének 2010. évi aktualizálása. A Paksi Atomerőmű telephelye környezetének felszínborítás vizsgálata fejezet kidolgozása. (2010-2011)

Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása” a „Telephely jellemzése” szakterületi program keretében „A telephely környezetében a felszínborítás-területhasználat térképezése és területszerkezet jellemzése” (2011-2013)

 

 

Legfontosabb publikációi:

 

Licskó B: Légifényképezés alkalmazása a belvízrendezésben.  

MHT IV. Vándorgyűlésének kiadványa, pp 202-210, Győr, 1983.

 

Licskó B: Távérzékelési módszerek alkalmazása a belvíz-felmérésben az Abádszalóki Tesztmezőn. 

Az 5. FÖLDFOTÓ Kongresszus Kiadványa pp 89-97, Budapest, 1984.

 

Licskó B. and Vekerdy Z: Application of remote sensing procedures for planning and control of drainage constructions.

Proceedings of 15th European Regional Conference on Agricultural Water Management pp 175-188, Dubrovnik, 1988.

 

Licskó B, Vekerdy Z et al: Útmutató a távérzékelési módszerek alkalmazására a meliorációs kiviteli tervezésben. 

FÖMI, Budapest, p 92, 1990.

 

Licskó B, Morvay K and Vekerdy Z: Application of remote sensing techniques at VITUKI betwen 1986-1990.

12 th EARSeL Symposium on Remote Sensing for Monitoring the Channing Environment of Europe, Eger, 1992.

 

Bart B, Licskó B, and Morvay K: Application of SILVACAM Video Remote Sensing Techniques in Hungary. 

Proceedings of the International GIS/LIS 93 Conference, Budapest, 1993.


Licskó B: Az 1999-2000. évi belvizek légi felmérésének tapasztalatai. 

Vízügyi Közlemények Különszám IV. kötet 2003. pp:305-315

 

Licskó B: A területi vízrajzi munkát irányítók kézikönyve. Vízrajzi elemek és jellemzők távérzékelése fejezet pp:107-118.

KvVM megbízásából VITUKI Kht, Budapest 2005.

 

Licskó B: A Paksi Atomerőmű hűtővizének a Dunában történő elkeveredés-vizsgálata légi termovíziós mérésekkel.

Céltól a megvalósulásig tudományos konferencia kiadványa (MTA Pécsi TB, Paksi Atomerőmű, MMA 2005. 11. 9-11.)

 

Licskó B: Autonóm kistérség az EU-ban Országos ajánlás ajánlás vízgazdálkodás fejezete. www.fenntartható.hu 2006.

 

Licskó B: A városi víz (Lélegzet 2007. nyár)

 

Licskó B: Az 1999. és 2000. évi rendkívüli belvízelöntések légi felmérése és az adatok digitális belvíztérképekké történő feldolgozása.

MHT XXIII. Vándorgyűlés kiadványa, 2009

 

Bakó G, Licskó B: Új eredmények a nagyfelbontású légifelvételek segítségével történő belvíz- és árvíztérképezésben.

Környezetvédelem XVIII. évfolyam 3. szám 2010. június pp:14-15

 

 Bakó G, Licskó B: Repülőgépek a térképészet szolgálatában.

A Földgömb XXXI. évf., 275. lapszám, 86 - 91 p.

 

 

Szakmai szervezeti tagságai:

•Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) 1978-tól

•Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 1986-tól

•International Association of Hydrological Sciences (IAHS) 1996-tól

•Magyar Mérnöki Kamara 2001-től

•Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2004-től  

•Távérzékelési Technológiák és Térinformatika Szerkesztőbizottsága 2011-től